СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ

За
успомену
и
славу
српском
јуначком
народу
кога
више
нема.

Свети Саво
Зидање Скадра
Марко познаје очину сабљу
Зидање Раванице
Кнежева клетва
Цар Лазар и царица Милица
Цар Лазар се приволева царству небеском
Кнежева вечера
Косанчић Иван уходи Турке
Косовски бој
Три добра јунака
Мусић Стеван
Слуга Милутин
Косовка девојка
Смрт мајке Југовића
Марко Краљевић и бег Костадин
Марко Краљевић и вила
Марко Краљевић и Љутица Богдан
Орање Краљевића Марка
Смрт Марка Краљевића
Смрт војводе Пријезде
Стари Вујадин
Три сужња
Узимање Ужица

This site is prepared in whole by using serbian cyrillic alphabet. If you are interested to hear more about serbian medieval culture in english, take a look at Serbian Epic Poetry site, The Book of Marko Kraljevic, The Oral Tradition and The Battle of Kosovo.

© XII - XX century, Copyright by serbian nation
www.uzice.net
DataVoyage